By Lassen

By Lassen har rettighetene til to av Danmarks store arkitekter – Mogens Lassen (1901-1987) og Flemming Lassen (1902-1984). Lassen-brødrene hadde et stort talent, og de har vunnet flere priser og legater for deres unike design og ikoniske arkitektur. by Lassen er en familievirksomhetmed den enkle mission å føre Lassen-arven videre. For godt design lever videre hos nye generasjoner. Se mer på: bylassen.dk

Thumbnail

By Lassen har rettighetene til to av Danmarks store arkitekter – Mogens Lassen (1901-1987) og Flemming Lassen (1902-1984). Lassen-brødrene hadde et stort talent, og de har vunnet flere priser og legater for deres unike design og ikoniske arkitektur. by Lassen er en familievirksomhetmed den enkle mission å føre Lassen-arven videre. For godt design lever videre hos nye generasjoner. Se mer på: bylassen.dk