Wendelbo

Kvalitet siden 1955, Wendelbo Møbel Design. Mange ting har endret seg siden 1955 da Wendelbo ble grunnlagt i Århus, Danmark. Møbeltapetserer og grunnlegger Tage Petersen hadde et mål om å produsere skreddersydde sofaer ved hjelp av gammeldagse stiler av håndverk og innlemme verdier som kvalitet, presisjon og stolthet. Disse verdiene innpodet av grunnleggeren forblir kjernen til virksomheten i dag.

Besøk Wendelbo sin hjemmeside for deres sortiment og spesifikasjoner wendelbo.dk

Augustsalg 10

Thumbnail

Kvalitet siden 1955, Wendelbo Møbel Design. Mange ting har endret seg siden 1955 da Wendelbo ble grunnlagt i Århus, Danmark. Møbeltapetserer og grunnlegger Tage Petersen hadde et mål om å produsere skreddersydde sofaer ved hjelp av gammeldagse stiler av håndverk og innlemme verdier som kvalitet, presisjon og stolthet. Disse verdiene innpodet av grunnleggeren forblir kjernen til virksomheten i dag.

Besøk Wendelbo sin hjemmeside for deres sortiment og spesifikasjoner wendelbo.dk

Augustsalg 10